När du inte förstår vad vi luleåstudenter säger...

6M - Maskinektionens sexmästeri. Bär
rosa västar och dyrkar isbjörnen
Julius.
Aurora Borealis - Det latinska namnet
på norrsken.
B192 - Den stora föreläsningssalen i
B-huset.
Chokladpalt - STUKs egna gigantiska
chokladbollar.
D6 - Datasektionens sexmästeri. De
arrangerar en mängd tillställningar
t.ex. D.A.D och S.No.P.P. Bär
gula frackar och röd keps.
Dörrstop - Avdankade D6:or hamnar i
denna förening.
Ek6 - Ekonomsektionens sexmästeri
Embla - Kvinnokör som sprider glädje
och bra stämning med deras sånger.
Man känner igen dem på deras blåa
toppar och hängslen.
Embla - Kvinnokören Embla är en förening för skönsjungande tjejer.
EsSex - SNS sexmästeri
Examen - Tar du förhoppningsvis.
F40 - Den stora tentamenssalen i
F-huset, där ångest och förtvivlan
föds.
Frispel - En förening för musiker vid
LTU. Har en replokal i F-huset där
medlemmarna kan spela allt från
heavy metal till klassiskt.
He - Norrländskt universalord, Att
lägga, ställa, hänga, slå på/av. Ex. ”He
på tv:n” eller ”He jackan på kroken”.
Kan användas till det mesta.
Huvva - Usch!
IAESTE - Förkortning för the
International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience.

Idesix - I-sektionens sexmästeri.
Anordnar fester och andra
tillställningar för studenter under
sektionen.
Katakomberna - Gångarna som går
under skolan där efterfestlokalerna
går att finna.
Kilt - En rutig kjol som alla spexare
bär. Ändrar färg från år till år.
Kunskapens bro - Bron mellan
Slemmis - Ica Supermarket
Suckarnas bro - Bron mellan Ica och regnbågsallén.
Kåridoren - Korridoren i C-huset där
kårerna har sina kanslier och kontor.
Köa - Gör man utanför STUK.
LS - Förkortning för Luleå Studentkår.
Ludd - Luleå Academic Computer
Society. Sysslar med allt som rör
datorer.
Luhrarne - Studentorkestern Luhrarne
är en förening som valt att förena
musicerande med studentlivet. Där
finns trummor, piano, gitarr, bas och
blåsmusiker av alla de slag.
LURC - Välkomnar
utbytesstudenter som kommer till
LTU.
Lulä - "Luleå" på norrländska.
Muohtatjalmen - Lulesamiska för
enstaka snöflickor. Betyder ordagrant
”snööga”.
Noll Kelvin Bron - Bron mellan
Porsön och Björx.

Paltkoma - Dåsigheten som infinner
sig när du ätit för mycket palt på en
gång.
Ped6 - Sexmästeriet som tillhör SHoL.
Pyrot - Pyrotekniska sällskapet vid
LTU.
Repet - Är geosektionens sexmästeri.
De arrangerar en rad olika
festligheter, bl.a. Geolussebalen.
Ridne - Lulesamiska för snö i träden.
Schtan - Lokal slang för centrala
Luleå.
Schjoo! - "Ja" på norrländska.
Slemmis - Studentslang för ICA
Snapsakademien - Föreningen med
pojkar/killar/män som gillar att
sjunga. De känns igen på sin klädsel, som är
frack och kårmössa.
Storheden - “Sveriges populäraste
handelsområde 2010”.
Studentkören Aurora - Kören
som under mer än tjugo år
utgjort ett körfundament på LTU.
På repertoaren klassisk svensk
körmusik, studentikosa sånger och
populärmusik i fräcka arrangemang.
StudentTV - Föreningen för de som
är intresserade av att göra film,
reportage eller andra inspelningar.
STUK - Studenternas nattklubb,
restaurang, fik och kanske även
arbetsplats.
Suckarnas sal - F40, salen där många
tentor skrivs.
TKL - Förkortning för Teknologkåren
Ultima Thule - LTU:s officiella
sångbok. Medtages på sittningar och
är användbar vid alla tillfällen.