Kårerna

På LTU finns två kårer, Teknologkåren och Luleå Studentkår. Respektive kår består av en ledningsgrupp/styrelse där studenter engagerar sig. Engagerar du dig i ledningsgruppen tar du studieuppehåll 1-2 år per post. Kårerna består även av sektioner där studenter engagerar sig på olika poster. Sektionernas uppgifter är att företräda de utbildningsprogram som finns på LTU (ex. sjuksköterskeprogrammet som företräds av sektionen för hälsa och lärande). De bevakar din utbildning, tar in ärenden från utbildningsbevakning.se samt anordnar allt från företagsträffar till fester.

Programföreningar

Arktis - Civilingenjör Arkitektur och Samhällsbyggnad
BRINN - Brandingenjör
HETs - Civilingenjör Hållbar Energiteknik
Mätfel - Teknisk Fysik och Elektroteknik
S.T.E.N - Civilingenjör Naturresursteknik, Industriell miljö och processteknik
SLURP- Rymdteknikprogrammet
MUPP - Civilingenjör Maskinteknik
VOFF - Civilingenjör Väg - och vatten och Bygg - och anläggning
Ddos - Civilingenjör Datateknik och Högskoleingenjör datateknik

Övrigt

Kårerna Informerar // En tidning som skickas ut till att nya studenter vid LTU.
LARV // LuleåARbetsmarknadsVecka
STUK // Gå med i något av STUKs lag.